Contact

Omdat het VTO onderdeel is van Boogie Woogie heeft zij geen officiële status als zelfstandig orkest. Daarom en kan er geen bestuur geformeerd worden.
Omdat wij alles zelf regelen en toch zaken gestructureerd willen laten verlopen, is er een commissie in het leven geroepen die alle zaken (met uitzondering van de ledenadministratie) regelt rondom het VTO.

Deze commissieleden zijn:

Coördinator: Gerrit Peterink
Secretariële zaken: Wilma Dondergoor
Financiële zaken: Geert van der Veer

Naast genoemde personen zijn er een aantal muzikanten die een taak hebben binnen het VTO. Deze taken zijn:
* kascommissie
* kledingcommissie
* muziekcommissie
* commissie inrichting concertruimtes
* PR
* bibliothecaris.

Contactgegevens VrijeTijdsOrkest Boogie Woogie Winterswijk
Telefoon: 06 – 333 08 360
Email: vrijetijdsorkest@outlook.com