Contact

Contactgegevens Vrijetijdsorkest Boogie Woogie Winterswijk
Telefoon: 06 – 333 08 360
Email: vrijetijdsorkest@outlook.com

Het Vrijetijdsorkest is onderdeel van Boogie Woogie Cultuurcentrum. Het heeft niet de status van een orkest als vereniging en derhalve is er ook geen officieel bestuur.
Voor de organisatie van diverse activiteiten en andere zaken is er een commissie in het leven geroepen.

Samenstelling commissie:
Coördinator: Wim Samberg
Secretariële zaken: Wilma Dondergoor
Financiële zaken: Geert van der Veer

Daarnaast zijn er een aantal muzikanten die een taak op zich nemen als:
* kascommissie
* kledingcommissie
* muziekcommissie
* commissie inrichting concertruimtes
* bibliothecaris.