Contact

Contactgegevens Vrijetijdsorkest Boogie Woogie Winterswijk
Telefoon: 06 – 333 08 360
Email: vrijetijdsorkest@outlook.com

Het Vrijetijdsorkest is onderdeel van Boogie Woogie Cultuurcentrum. Het heeft niet de status van een orkest als vereniging en derhalve is er ook geen officeel bestuur.
Voor de nodige organisatie is er een commissie van een aantal muzikanten in het leven geroepen.

Samenstelling commissie:
Coördinator: Gerrit Peterink
Secretariële zaken: Wilma Dondergoor
Financiële zaken: Geert van der Veer

Daarnaast zijn er een aantal muzikanten die een taak op zich nemen als:
* kascommissie
* kledingcommissie
* muziekcommissie
* commissie inrichting concertruimtes
* PR
* bibliothecaris.