Anekdotes

Hieronder een aantal leuke anekdotes uit de afgelopen jaren van het VrijeTijdsOrkest.

Als er een optreden gepland stond voor het VTO, dan was de standaard vraag van de dirigent (Hans Barten): “En wie zorgt er voor de bitterballen?”

Dirigent Gerald Roerdinkholder vroeg een keer bijna aan het eind van een optreden bij een afdeling voor dementerenden in een verpleeghuis : “Wi’j spölt nog één nummer. Wat wilt jullie hören: een wals of een mooi’n mars”. Waarop één van de aanwezigen zei: “Maakt niks uut; pak d’n helen pröttel moar in.”

De repetitie van het VTO begint om 09.30 uur. Een (voormalig) lid van het VTO kwam altijd 10 minuten te laat op de repetitie. Hij had hier zijn redenen voor en iedereen accepteerde dat, ook de dirigent die toen het VTO leidde.
Op een donderdagmorgen kwam deze muzikant vijf minuten te laat.
Dirigent Hans Barten zei toen tegen hem: “Je bent nog nooit zo vroeg te laat geweest.”